Libor USD 3M 0,11575 / +1,42%
Datum/Vreme 10.09. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,00162 / +1,42%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,11575
Prethodno zatvaranje 0,11413
Najviša cena 0,11575
Najniža 0,11575
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa