Poslednja transakcija

Datum Obim [Jedinice] Cene
17.02.|17:30:37 253 61,82
17.02.|17:30:37 249 61,82
17.02.|17:30:37 248 61,82
17.02.|17:30:37 5 61,82
17.02.|17:30:37 247 61,82
17.02.|17:30:37 25 61,82
17.02.|17:30:37 1156 61,82
17.02.|17:30:37 110 61,82
17.02.|17:30:37 175 61,82
17.02.|17:30:37 569 61,82
17.02.|17:30:37 342 61,82
17.02.|17:30:37 329 61,82
17.02.|17:30:37 198 61,82
17.02.|17:30:37 420 61,82
17.02.|17:30:37 182 61,82
17.02.|17:30:37 950 61,82
17.02.|17:30:37 25 61,82
17.02.|17:30:37 577 61,82
17.02.|17:30:37 3642 61,82
17.02.|17:30:37 526 61,82
17.02.|17:30:37 1771 61,82
17.02.|17:30:37 584 61,82
17.02.|17:30:37 10414 61,82
17.02.|17:30:37 299 61,82
17.02.|17:30:37 9 61,82

« Nazad  1  2  3  4  5  (+6...)  Sledeće »