NOKIA OYJ EO-,06 3.401 / -0.47%
Date/Time 01/22 / 16:23
Chg. / Chg.(%) -0.016 / -0.47%
Bid 3.388 / 2000
Ask 3.390 / 5000
Open 3.408
Previous Close 3.417
High 3.427
Low 3.373
Volume [EUR] 2,242,666.241
Volume [Units] 659,228
Price fixings 483
ISIN FI0009000681
Security NOA3
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Cboe Europe .. 3.39 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,701,634
Xetra 3.401 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 659,228
London Inter.. 3.391 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 570,495
Turquoise 3.39 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 450,046
Euronext - P.. 3.392 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 366,658
TradeGate 3.389 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 151,296
Cboe Europe .. 34.18 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 127,932
Cboe Europe .. 3.39 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 49,623
Cboe Europe .. 3.39 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 36,216
Borsa Italia.. 3.425 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 33,113
Cboe Europe .. 3.40 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 16,492
Turquoise 34.32 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 10,419
Vienna Globa.. 3.40 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 9,357
Turquoise 3.39 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 7,139
Frankfurt 3.4190 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 4,893
Stuttgart 3.409 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,990
Düsseldorf 3.407 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,212
gettex 3.412 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,077
Prague 88.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 399
Nasdaq Other.. 4.1500 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 304
Berlin 3.389 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 3.395 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 3.416 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 3.395 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 3.388 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
OMX Nordic 3.426 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 20,032,362
OMX Nordic 34.41 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,661,785
Cboe Europe .. 34.17 297
Borsa Italia.. 3.442 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 240
Cboe Europe .. 3.41 1,500
Cboe Europe .. 3.23 4,207
Cboe Europe .. 32.40 5,582
Turquoise 3.44 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 30
Cboe Europe .. 3.25 95
Cboe Europe .. 3.25 95
Cboe Europe .. 3.25 113
Budapest 1,600.00 450
ICE Europe Futures
EUREX Options