VONOVIA SE NA O.N. 59.36 / +1.50%
Date/Time 08/11 / 12:18
Chg. / Chg.(%) 0.88 / +1.50%
Bid 59.32 / 1149
Ask 59.36 / 1036
Open 58.88
Previous Close 58.48
High 59.62
Low 58.34
Volume [EUR] 23,754,808.60
Volume [Units] 401,997
Price fixings 1857
ISIN DE000A1ML7J1
Security VNA
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 59.36 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 401,997
Cboe Europe .. 59.36 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 76,854
Turquoise 59.36 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 56,655
Cboe Europe .. 59.38 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 27,257
TradeGate 59.260 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 23,963
London Inter.. 59.50 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 7,524
Stuttgart 59.320 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 2,955
Frankfurt 59.4000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 1,382
gettex 59.220 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 507
Hamburg 59.38 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 306
Berlin 59.52 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 36
Vienna Globa.. 58.62 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 58.80 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 58.80 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 58.72 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 59.340 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1%
SIX Swiss Ex.. 48.000
Nasdaq Other.. 68.5000 2,308
Borsa Italia.. 56.44 90
EUREX Options