VONOVIA SE NA O.N. 56.12 / -2.40%
Date/Time 11/23 / 17:35
Chg. / Chg.(%) -1.38 / -2.40%
Bid -
Ask -
Open 57.72
Previous Close 57.50
High 57.74
Low 56.12
Volume [EUR] 59,505,621.20
Volume [Units] 1,051,677
Price fixings 2849
ISIN DE000A1ML7J1
Security VNA
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 56.12 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,051,677
Turquoise 56.28 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 148,789
Cboe Europe .. 56.28 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 108,503
Cboe Europe .. 56.26 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 102,560
London Inter.. 56.23 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 70,052
TradeGate 56.380 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 62,112
gettex 56.200 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 9,783
Stuttgart 56.180 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 6,000
Frankfurt 56.1000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 4,140
Hamburg 56.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,198
Düsseldorf 56.14 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 150
München 56.68 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 125
Hannover 57.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 80
Vienna Globa.. 56.28 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 14
Berlin 56.32 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
SIX Swiss Ex.. 48.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 56.220 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Nasdaq Other.. 68.1800 280
Borsa Italia.. 55.10 50
EUREX Options