INTUITIVE SURGICAL INC 608,60 / 0,00%
Datum/Vreme 27.11. / 09:05
Promena / Promena(%) 0,00 / 0,00%
Tražnja 608,70 / 17
Ponuda 611,20 / 17
Cena na otvaranju 608,60
Prethodno zatvaranje 608,60
Najviša cena 608,60
Najniža 608,60
Obim [EUR] -
Obim [Jedinice] 0
Dogovorena cena 1
ISIN US46120E6023
Simbol ISRG
Berza Vienna Global Market
Vrsta Stock
Berza Poslednja cena Obim
TradeGate 609,100 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 33
Hamburg 611,00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 15
Frankfurt 612,5000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 3
München 610,30 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2
gettex 611,100 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1
Hannover 608,10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 608,10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 607,90 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Vienna Globa.. 608,60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 609,10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Stuttgart 608,200 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
NASDAQ 726,3700 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 343.001
Cboe US 725,42 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 14.924
IEX 726,17 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 12.438
London Inter.. 728,53 1.999
SIX Swiss Ex.. 502,00