Libor USD 3M 2,15813 / -0,79%
Datum/Vreme 13.08. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,01712 / -0,79%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 2,15813
Prethodno zatvaranje 2,17525
Najviša cena 2,15813
Najniža 2,15813
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa