Libor USD 3M 1,70375 / -0,21%
Datum/Vreme 12.02. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00350 / -0,21%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 1,70375
Prethodno zatvaranje 1,70725
Najviša cena 1,70375
Najniža 1,70375
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa