Libor USD 3M 0,25038 / +0,50%
Datum/Vreme 11.09. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,00125 / +0,50%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,25038
Prethodno zatvaranje 0,24913
Najviša cena 0,25038
Najniža 0,25038
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa