STMICROELECTRONICS 38.285 / -1.44%
Date/Time 09/20 / 09:17
Chg. / Chg.(%) -0.560 / -1.44%
Bid 38.380 / 75
Ask 38.420 / 75
Open 38.240
Previous Close 38.845
High 38.435
Low 38.190
Volume [EUR] 95,415.070
Volume [Units] 2,492
Price fixings 14
ISIN NL0000226223
Security SGM
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Euronext - P.. 38.395 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 740,590
Borsa Italia.. 38.410 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 710,341
London Inter.. 38.39 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 354,610
Cboe Europe .. 38.40 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 184,577
Cboe Europe .. 38.40 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 80,532
Turquoise 38.40 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 63,783
Turquoise 38.29 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 9,470
Xetra 38.285 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,492
Cboe Europe .. 38.33 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,793
TradeGate 38.385 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,222
Vienna Globa.. 38.26 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,021
Cboe Europe .. 38.32 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 619
Stuttgart 38.250 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 141
gettex 38.195 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 138
Frankfurt 38.2750 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 63
Hannover 38.755 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hamburg 38.755 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
München 38.860 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Düsseldorf 38.260 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Berlin 38.470 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Lang & Schwa.. 38.390 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Quotrix 38.6900 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Borsa Italia.. 38.880 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 20,335
Nasdaq Other.. 45.9620 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,475
Cboe Europe .. 39.99 520
Cboe Europe .. 39.94 509
EUREX Options
ICE Europe Futures