WFD UNIBAIL-RODAMCO 63.36
Date/Time 11/27 / 16:23
Chg. / Chg.(%) - /
Bid 61.04 / 101
Ask 61.56 / 101
Open 63.36
Previous Close 63.00
High 63.36
Low 63.36
Volume [EUR] 3,041.28
Volume [Units] 48
Price fixings 1
ISIN FR0013326246
Security URW
Exchange Borsa Italiana
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
Euronext - A.. 61.38 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 412,811
Turquoise 61.40 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 57,893
Cboe Europe .. 61.32 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 46,753
Cboe Europe .. 61.34 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 28,647
London Inter.. 62.13 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 5,874
TradeGate 61.42 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,047
Frankfurt 61.6000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 304
Stuttgart 61.980 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 51
Düsseldorf 61.72 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Berlin 62.36 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
München 62.30 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hannover 62.34 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hamburg 62.34 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Lang & Schwa.. 61.18 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
gettex 62.100 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Borsa Italia.. 63.36 48
Vienna Globa.. 63.36 0
Nasdaq Other.. 76.0800 1,266
Mexico 1,479.46 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 9
EUREX Options
SIX Swiss Ex.. 151.50