Libor USD 1M 1,65825 / -0,02%
Datum/Vreme 14.02. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00025 / -0,02%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 1,65825
Prethodno zatvaranje 1,65850
Najviša cena 1,65825
Najniža 1,65825
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD1M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa