ZSE Equity Index 1,981.15 / -0.56%
Name Last Chg.  
Đuro Đ.. 3.20 -12.09% Đuro Đaković holding d.d. - redovne dionice - Chart
Ingra 10.50 -3.67% Ingra d.d. - redovne dionice - Chart
Koncar.. 755.00 -1.31% Končar - elektroindustrija d.d. - redovne dionice - Chart
AD pla.. 193.00 -1.03% AD plastik d.d. - redovne dionice - Chart
Valama.. 30.60 -0.97% Valamar Riviera d.d. - Chart
Instit.. 120.50 -0.82% Institut IGH d.d. - redovne dionice - Chart
Atlant.. 408.00 -0.73% Atlantska plovidba d.d. - redovne dionice - Chart
Atlant.. 1,530.00 -0.65% Atlantic grupa d.d. - redovne dionice - Chart
Ericss.. 1,680.00 -0.59% Ericsson Nikola Tesla d.d. - redovne dio - Chart
Arena .. 340.00 -0.58% Arena Hospitality Group dd - Chart
Adris .. 436.00 -0.46% Adris grupa d. d. - povla.tene dionice - Chart
Podrav.. 592.00 -0.34% Podravka d.d. - redovne dionice A-I serija - Chart
HT-Hrv.. 184.00 0.00% HT d.d. - redovne dionice - Chart
Kra. -.. 750.00 0.00% Kra. d.d. - redovne dionice A serija - Chart
Zagreb.. 58.40 +0.69% Zagrebačka banka d.d. - redovne dionice - Chart
OT - O.. 4.80 +2.13% OT - Optima Telekom d.d. - redovne dionice - Chart
Daleko.. 1.30 +11.11% Dalekovod d.d. - redovne dionice - Chart
Viktor.. 10.20 Viktor Lenac d.d. - redovne dionice - Chart