Libor USD 1M 0,98938 / +5,15%
Datum/Vreme 27.03. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,04850 / +5,15%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,98938
Prethodno zatvaranje 0,94088
Najviša cena 0,98938
Najniža 0,98938
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD1M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa