K+S AG NA O.N. 12.550 / -2.83%
Date/Time 10/17 / 17:35
Chg. / Chg.(%) -0.365 / -2.83%
Bid -
Ask -
Open 12.865
Previous Close 12.915
High 13.050
Low 12.505
Volume [EUR] 19,347,049.920
Volume [Units] 1,524,654
Price fixings 2341
ISIN DE000KSAG888
Security SDF
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 12.550 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,524,654
Cboe Europe .. 12.53 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 380,175
London Inter.. 12.55 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 312,664
Cboe Europe .. 12.55 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 308,773
TradeGate 12.575 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 149,653
Turquoise 12.54 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 125,416
Stuttgart 12.550 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 9,194
Frankfurt 12.5750 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 7,790
München 12.635 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 3,327
Hamburg 12.565 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,535
Hannover 12.635 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,300
Berlin 12.620 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 80
Vienna Globa.. 12.55 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Düsseldorf 12.620 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
SIX Swiss Ex.. 18.200 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
SIX Swiss Ex.. 15.785 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 12.500 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
gettex 12.580 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Nasdaq Other.. 14.7300 1
Borsa Italia.. 12.680 1,600
EUREX Options