NOKIA OYJ EO-,06 3.472 / -1.24%
Date/Time 04/20 / 17:35
Chg. / Chg.(%) -0.044 / -1.24%
Bid -
Ask -
Open 3.501
Previous Close 3.516
High 3.501
Low 3.454
Volume [EUR] 1,370,655.192
Volume [Units] 394,726
Price fixings 405
ISIN FI0009000681
Security NOA3
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Cboe Europe .. 3.46 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 5,355,146
Turquoise 3.46 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,124,078
London Inter.. 3.468 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 902,899
Xetra 3.472 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 394,726
Euronext - P.. 3.459 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 387,536
Cboe Europe .. 35.12 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 224,866
TradeGate 3.470 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 169,083
Cboe Europe .. 3.46 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 110,489
Cboe Europe .. 3.47 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 110,378
Borsa Italia.. 3.466 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 43,072
Cboe Europe .. 3.46 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 25,343
Stuttgart 3.463 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 25,110
gettex 3.4500 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 19,075
Frankfurt 3.4500 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 10,087
Turquoise 3.46 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 8,605
Turquoise 35.08 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 4,841
Nasdaq Other.. 4.1810 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,426
Berlin 3.460 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,000
Prague 90.20 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 900
Vienna Globa.. 3.47 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 250
Hannover 3.471 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 250
München 3.491 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 3.500 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 3.477 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 3.453 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
OMX Nordic 3.519 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 9,563,368
OMX Nordic 35.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,541,236
Borsa Italia.. 3.528 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 1
Cboe Europe .. 35.32 3,087
Cboe Europe .. 34.81 3,896
Cboe Europe .. 3.32 643
Turquoise 3.51 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 88
Cboe Europe .. 3.51 88
Cboe Europe .. 3.29 98
Cboe Europe .. 3.25 95
Cboe Europe .. 3.25 113
Budapest 1,600.00 450
ICE Europe Futures
EUREX Options