NOKIA OYJ EO-,06 3.553 / -0.43%
Date/Time 10/27 / 10:06
Chg. / Chg.(%) -0.016 / -0.43%
Bid 3.554 / 4000
Ask 3.557 / 4300
Open 3.583
Previous Close 3.569
High 3.603
Low 3.553
Volume [EUR] 360,708.304
Volume [Units] 100,593
Price fixings 62
ISIN FI0009000681
Security NOA3
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Cboe Europe .. 3.55 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 447,616
Cboe Europe .. 3.55 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 151,913
Euronext - P.. 3.555 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 112,326
Xetra 3.553 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 100,593
Turquoise 3.56 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 66,074
Cboe Europe .. 36.69 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 46,395
London Inter.. 3.569 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 38,274
Cboe Europe .. 36.73 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 33,865
TradeGate 3.545 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 20,618
Cboe Europe .. 3.56 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 20,121
Turquoise 37.12 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 10,651
Cboe Europe .. 3.57 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 7,733
Vienna Globa.. 3.59 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 7,428
Stuttgart 3.564 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 4,744
Frankfurt 3.5535 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,777
Turquoise 3.58 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,587
Borsa Italia.. 3.576 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,449
gettex 3.550 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 150
Berlin 3.527 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hannover 3.530 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 3.548 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 3.530 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 3.526 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 3.554 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
OMX Nordic 3.563 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 17,111,656
OMX Nordic 36.72 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,589,062
Cboe Europe .. 3.55 3,370
Nasdaq Other.. 4.2050 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,336
Cboe Europe .. 3.56 2,074
Prague 95.41 181
Borsa Italia.. 3.565 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 7
SIX Swiss Ex.. 5.000
Turquoise 2.16 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 243
Budapest 1,600.00 450
ICE Europe Futures
EUREX Options