ALPHABET INC 23,674.90 / +0.69%
Date/Time 10/11 / 00:00
Chg. / Chg.(%) 163.06 / +0.69%
Bid -
Ask -
Open 23,674.90
Previous Close 23,511.84
High 23,674.90
Low 23,674.90
Volume [MXN] 17,961,509.00
Volume [Units] 131
Price fixings
ISIN US02079K1079
Security GOOG\*
Exchange Mexico
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
Xetra 1,098.60 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 732
TradeGate 1,099.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 356
Hamburg 1,103.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 18
Vienna Globa.. 1,100.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 9
Frankfurt 1,102.0000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2
München 1,103.80 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 1,102.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 1,105.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 1,105.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
gettex 1,098.200 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 1,098.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Stuttgart 1,105.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
NASDAQ 1,215.4500 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,277,144
Cboe US 1,214.94 146,132
IEX 1,215.06 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 33,593
London Inter.. 1,216.8 4,862
Mexico 23,674.90 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 131
Borsa Italia.. 1,113.60 4
Borsa Italia.. 1,113.60