Libor USD 2M 0,14950 / -0,42%
Datum/Vreme 25.02. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00063 / -0,42%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,14950
Prethodno zatvaranje 0,15013
Najviša cena 0,14950
Najniža 0,14950
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD2M
Berza Libor Rates (EOD)
Vrsta Kamatna stopa