ZALANDO SE 93.56 / -1.50%
Date/Time 01/19 / 16:57
Chg. / Chg.(%) -1.42 / -1.50%
Bid 93.52 / 281
Ask 93.54 / 546
Open 95.90
Previous Close 94.98
High 96.48
Low 93.38
Volume [EUR] 30,456,821.16
Volume [Units] 322,771
Price fixings 3782
ISIN DE000ZAL1111
Security ZAL
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 93.56 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 322,771
Cboe Europe .. 93.47 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 130,727
Turquoise 93.54 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 35,844
TradeGate 93.64 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 22,410
London Inter.. 93.52 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 6,604
Stuttgart 93.500 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 3,775
gettex 93.600 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 2,147
Cboe Europe .. 93.66 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,858
Frankfurt 93.9200 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 660
München 93.78 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 415
Cboe Europe .. 93.78 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 105
Hamburg 93.72 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 40
Berlin 93.78 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1
Vienna Globa.. 96.18 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Düsseldorf 93.60 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hannover 96.52 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Lang & Schwa.. 93.46 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Nasdaq Other.. 107.5000 100
Mexico 557.16 56
EUREX Options