PUMA SE 545.00 / +1.77%
Date/Time 05/21 / 15:33
Chg. / Chg.(%) 9.50 / +1.77%
Bid 544.50 / 32
Ask 545.00 / 69
Open 536.50
Previous Close 535.50
High 545.00
Low 533.00
Volume [EUR] 5,365,255.00
Volume [Units] 9,926
Price fixings 492
ISIN DE0006969603
Security PUM
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 545.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 9,926
Cboe Europe .. 544.50 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 1,917
Turquoise 545.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 1,853
London Inter.. 543.90 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 663
Cboe Europe .. 545.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 657
TradeGate 546.000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 314
Stuttgart 545.000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 50
Frankfurt 545.000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 32
gettex 546.000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 4
Berlin 536.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Düsseldorf 543.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 536.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 538.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hannover 538.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Lang & Schwa.. 544.510 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1%
Vienna Globa.. 534.00 0
SIX Swiss Ex.. 611.50
Nasdaq Other.. 595.7000 31
Borsa Italia.. 544.00 67
Mexico 11,130.00 15
Borsa Italia.. 544.00
EUREX Options