METRO AG ST O.N. 8.604 / +1.18%
Date/Time 09/28 / 09:45
Chg. / Chg.(%) 0.100 / +1.18%
Bid 8.590 / 1295
Ask 8.606 / 520
Open 8.534
Previous Close 8.504
High 8.700
Low 8.520
Volume [EUR] 471,910.964
Volume [Units] 54,587
Price fixings 118
ISIN DE000BFB0019
Security B4B
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 8.604 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 54,587
Cboe Europe .. 8.61 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 14,889
TradeGate 8.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 7,814
Turquoise 8.61 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 3,189
Cboe Europe .. 8.61 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 2,000
London Inter.. 8.658 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 719
Stuttgart 8.596 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 100
Vienna Globa.. 8.56 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 8.538 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 8.530 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 8.684 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Frankfurt 8.5200 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 8.520 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 8.520 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 8.592 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1%
gettex 8.602 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
SIX Swiss Ex.. 17.870
Nasdaq Other.. 10.0342 999
Borsa Italia.. 13.775 1,000
EUREX Options
Borsa Italia.. 13.775