METRO AG ST O.N. 10.125 / +2.27%
Date/Time 01/19 / 15:22
Chg. / Chg.(%) 0.225 / +2.27%
Bid 10.125 / 1159
Ask 10.135 / 509
Open 10.000
Previous Close 9.900
High 10.170
Low 9.960
Volume [EUR] 2,272,177.541
Volume [Units] 225,988
Price fixings 478
ISIN DE000BFB0019
Security B4B
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 10.125 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 225,988
TradeGate 10.14 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 92,530
Cboe Europe .. 10.13 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 23,847
Stuttgart 10.125 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 19,471
Turquoise 10.12 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 12,767
London Inter.. 10.125 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 12,075
Vienna Globa.. 10.07 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 4,500
Frankfurt 10.1200 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 2,450
gettex 10.120 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 1,676
Hamburg 10.005 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 160
München 9.970 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Düsseldorf 10.120 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Berlin 10.140 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Hannover 10.015 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Lang & Schwa.. 10.125 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1%
Cboe Europe .. 10.14 75
Cboe Europe .. 10.14 25
Nasdaq Other.. 12.1000 200
Borsa Italia.. 13.775 1,000
EUREX Options
Borsa Italia.. 13.775