UNIPER SE NA O.N. 29.520 / -1.53%
Date/Time 01/18 / 11:52
Chg. / Chg.(%) -0.460 / -1.53%
Bid 29.520 / 179
Ask 29.540 / 665
Open 29.720
Previous Close 29.980
High 29.900
Low 29.400
Volume [EUR] 1,104,673.140
Volume [Units] 37,384
Price fixings 216
ISIN DE000UNSE018
Security UN01
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 29.520 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 37,384
TradeGate 29.48 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 6,947
Cboe Europe .. 29.52 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 5,143
Turquoise 29.50 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 694
London Inter.. 29.48 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 490
Stuttgart 29.500 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 228
gettex 29.480 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 130
Frankfurt 29.4800 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 113
Cboe Europe .. 29.64 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 16
Düsseldorf 29.500 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 15
Cboe Europe .. 29.64 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 6
Vienna Globa.. 29.90 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 30.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 29.760 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hannover 29.740 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Berlin 29.780 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Lang & Schwa.. 29.520 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Nasdaq Other.. 37.0000 176
Borsa Italia.. 28.060 78
EUREX Options